De sprong naar klimaatneutraal verwarmen

Van het gas af: ‘’hoe dan?’’

HeatLeap gelooft dat het klimaatneutraal verwarmen van woningen mogelijk en betaalbaar is door de inzet van slimme technologie en het optimale gebruik van eigen en lokale, hernieuwbare energiebronnen. Dit doen we door middel van onze 100% elektrische CV ketel, PV(T) panelen, zonneboiler en op termijn lokale batterijopslag en smart-grid aansluiting.”

Klimaatdoelstellingen

Nederland heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen gesteld. Voor onder andere het verwarmen van woningen is daarom het doel gesteld om van het gas af te gaan. Dit is een mooie doelstelling maar hoe ver zijn we en waar staan we?
Woningcorporaties beschouwen de doelstelling als onrealistisch omdat ze de verduurzaming te complex vinden of er niet de financiële middelen voor beschikbaar hebben. Daarnaast werden er in 2019 een recordaantal gasgestookte ketels verkocht. Er is een zichtbaar patroon in investeringen die uitgaan naar nieuwbouwwoningen in plaats van naar renovatiewoningen. Er worden door gemeenten veel investeringen gedaan voor het verduurzamen van nieuwbouwwoningen maar weinig voor de renovatiewoning. Er is nog een lange weg te gaan en daarom werkt HeatLeap aan alternatieve oplossingen.

Klimaatdoelstellingen Nederland

We zien dat vraag en aanbod van elektrische energie vaak slecht op elkaar afgestemd zijn, waardoor de piekbelasting van elektriciteitsnetwerken hoog is en groene stroom soms verloren gaat in daluren. Zonde!
Door dit zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen maken we slimmer gebruik van schone energie.
Bij Heatleap maken we het volledig klimaat neutraal verwarmen van uw woning mogelijk.

iCV

‘’HeatLeap brengt een in de industrie beproefde verwarmingstechnologie naar uw woning.’’

Voor woningcorporaties

Uitstekende oplossing voor renovatiewoningen

Vervangt gemakkelijk gas-CV; maakt gebruikt van bestaande radiatoren

Totale kosten vergelijkbaar aan gas-CV en warmtepomp in renovatieprojecten

Voor bewoners

100% elektrische klimaatneutraal verwarming en tapwater

Onderhoudsarm door slimme besturing met monitoring op afstand

Past veelal op de plaats van de huidige CV ketel

Hoe gaan wij te werk?

Wat we doen, doen we elke dag een stukje slimmer.

Bij HeatLeap zijn we iedere dag op zoek naar een nog slimmere manier van energiemanagement. We werken met beproefde, onderhoudsarme technologie waarmee we een basis leggen voor het opwekken, opslaan en verdelen van schone energie.

Door te werken met smart monitoring maken we ons product slim. Zo gaat het systeem altijd op de meest efficiënte wijze om met uw energie.
Daarnaast maakt de slimme techniek ook extra inzichten mogelijk zodat u als gebruiker gemakkelijk uw schone energie optimaal kunt gebruiken, opslaan en beheren.

In 3 stappen van het gas af

‘Slim betekent ook dat we het niet te moeilijk maken’
De gasgestookte CV-ketel in uw woning wordt verwijderd en de gaskraan kan worden afgesloten. Daarna wordt de iCV geplaatst die door zijn formaat op dezelfde plaats kan worden aangesloten.
Optioneel worden er PV- en PVT Panelen op uw dak geïnstalleerd waarmee we verwachten tot 50% van de benodigde energie voor de iCV te kunnen voorzien. De overige helft kan worden voorzien door klimaat neutrale energie van uw leverancier. Opslag van warmte gebeurt in de warmteboiler.
De iCV hergebruikt de bestaande infrastructuur van uw huidige gasgestookte ketel. Dus uw radiatoren en leidingen die gebruikt worden bij een gasgestookte ketel kunnen hergebruikt worden.

Meer weten?

Volg ons op LinkedIn

Product roadmap

2018
2019

2020

2021

2018: start concept Heatleap

2019: eerste pilot installatie in appartement in Tilburg

2020: tweede pilot installatie in woning in Tilburg

2021: testen van de installatie in een demowoning van Tiwos te Tilburg

Iedere dag maken we ons product een stukje slimmer

We zijn volop bezig met het in de markt zetten van de iCV en we hebben al plannen voor de volgende fases waarin we beter gebruik willen maken van groene energie door in te spelen op de onbalans gedurende de dag tussen vraag en aanbod van stroom. Als we op piekmomenten in het elektriciteitsnet de vraag van stroom kunnen uitstellen dan ontlast dat het zwaar belaste netwerk. Op die momenten kun je minder stroom verbruiken door vóór de piek de woning al te (voor-)verwarmen en/of je kunt gebruik maken van stroom die je opgeslagen hebt in een lokale batterij of van opgeslagen thermische energie in je zonneboiler. Met deze smart-grid aansluiting kun je ook nog besparen op je elektriciteitsrekening. Stap voor stap werken we naar een toekomst waarin we optimaal gebruik maken van schone energie met zo laag mogelijke kosten voor gebruiker en de omgeving. We houden je op de hoogte.

Contact

Heeft u interesse in ons concept of heeft u meer vragen over wat
wij doen? Vul het onderstaande contactformulier in en wij nemen
zo snel mogelijk contact met u op.